Dingelstad design is de consultancy voor industrial design en productontwikkeling van Saskia Dingelstad (TU-Delft 1987).

Nauwe samenwerking met opdrachtgever en eventuele toeleveranciers, vanaf de eerste fasen in een productontwikkelingsproject, is de sleutel om tot een effectief en kwalitatief industrieel ontwerp te komen.

Expertise

Designthinking en creatief conceptueel design binnen alle vier de product-markt combinaties

Specifieke ervaring met kunststoffen, productie- en verwerkingstechnieken

Snelle 2D schetser op papier of met Ipad, voor brainstormsessie en ideepresentatie

Ruime ervaring in 2D illustratie- en fotobewerkingssoftware voor idee- en conceptontwikkeling, manuals, presentaties, etc

Ruime ervaring met 3D CAD designsoftware voor vormgeneratie, oppervlaktemodellering en technische detailllering

Prijzen en awards

2008 IDEA 2008, Philips Moisturizing System

1998 Goed Industrieel Ontwerp, Philips Cafe Delice

Biografie en opleiding

1991 Eigenaar Dingelstad design, consultancy voor product design & ontwikkeling (tot heden)

1989 Productdesigner - EJOK design for industry, Rotterdam ( tot 1991)

1987 Productdesigner - Philips Design, Groningen (tot 1989)

1982 Technische Universiteit Delft, faculteit Industrial Design (afgestudeerd 1987, MSc)